FRASSATI 20 maggio 2015

Torino -  Fiaccolata 25° anniversario beatificazione di Pier Giorgio Frassati
 
COMUNICATO STAMPA>>
Il Fiac ricorda Pier Giorgio Frassati
25 ANNI DALLA BEATIFICAZIONE: 1990-2015

IT
Aspirate a cose grandi! Allargate i vostri cuori! Come diceva il beato Piergiorgio Frassati, «... Noi non dobbiamo mai vivacchiare, ma vivere» (Lettera a I. Bonini, 27 febbraio 1925). Nel giorno della Beatificazione di Piergiorgio Frassati, il 20 maggio 1990, Giovanni Paolo II lo chiamò «uomo delle Beatitudini» - dal messaggio di Papa Francesco per la GMG 2014

Vi invitiamo alla preghiera mercoledì sera con i giovani che a Torino parteciperanno alla fiaccolata e alla veglia nel 25° della Beatificazione di Pier Giorgio Frassati.

Condividete la proposta!


FR

Aspirez à de grandes choses ! Élargissez vos cœurs ! Comme disait le bienheureux Pier Giorgio Frassati, « ... Nous ne devons jamais vivoter, mais vivre » (Lettre à I. Bonini, 27 février 1925). Le jour de la Béatification de Pier Giorgio Frassati, le 20 mai 1990, Jean-Paul II l'a appelé "l'homme des Béatitudes". (Message du Pape François pour les JMJ 2014).

Nous vous invitons à prier mercredi soir avec les jeunes qui participeront, à Turin, à la procession aux flambeaux et à la veillée à l'occasion du 25ème anniversaire de la béatification de Pier Giorgio Frassati.

Partagez cette proposition!


ES

¡Aspirad, en cambio, a cosas grandes! ¡Ensanchad vuestros corazones! Como decía el beato Piergiorgio Frassati: «...Jamás debemos ir tirando, sino vivir». En el día de la beatificación de Piergiorgio Frassati, el 20 de mayo de 1990, Juan Pablo II lo llamó «hombre de las Bienaventuranzas» (Papa Francisco para JMJ 2014)

Vos invitamos a la oración la noche del miércoles con los jóvenes que en Turín participaran en la procesión de antorchas y en la vigilia para el 25° aniversario de la beatificación de Pier Giorgio Frassati.

Compartimos la propuesta!


EN

Think big! Open your hearts! As Blessed Piergiorgio Frassati once said, "To live without faith, to have no heritage to uphold, to fail to struggle constantly to defend the truth: this is not living. It is scraping by. We should never just scrape by, but really live" . In his homily on the day of Piergiorgio Frassati's beatification (20 May 1990), John Paul II called him "a man of the Beatitudes". ( Pope Francis in the message for WYD 2014)

We invite you to pray Wednesday evening together with youth from Turin who will participate to a pilgrimage and prayer celebrating the 25 aniversary of the Beatification of Pier Giorgio Frassati.
Share the proposal!


RO

Aspiraţi la lucruri mari! Lărgiţi inimile voastre! Aşa cum spunea fericitul Piergiorgio Frassati: „a trăi fără o credinţă, fără un patrimoniu de apărat, fără a susţine într-o luptă continuă adevărul, nu înseamnă a trăi ci a vegeta. Noi nu trebuie să vegetăm ci să trăim". În ziua beatificării lui Piergiorgio Frassati, la 20 mai 1990, Ioan Paul al II-lea l-a numit „om al fericirilor".

Vă invităm să vă uniţi în rugăciune miercuri seara împreună cu tinerii care la Torino vor participa la celebrările liturgice cu ocazia aniversării a 25 de ani de la Beatificarea lui Pier Giorgio Frassati.

Invitaţi-vă prietenii să se alăture iniţiativei!